Opetus

Olen toiminut tuntiopettajana syksystä 2004 lähtien, ja yliopistonlehtorina lukuvuonna 2018-2019. Kurssien ohella olen pitänyt yksittäisiä luentoja, niin suomeksi kuin englanniksikin. Helsingin yliopistolla olen opettanut kaikkiaan neljässä tiedekunnassa: teologisessa, humanistisessa, valtiotieteellisessä ja maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Lisäksi olen opettanut Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa, sekä yliopiston ulkopuolella.

Opetukseen liittyvää tietotaitoa olen hankkinut osallistumalla yliopistopedagogiikan kursseille, suorittamalla kasvatustieteen perusopinnot sekä osallistumalla useisiin opetusteknologiakoulutuksiin. Keväällä 2017 sain ammatillisen opettajan pätevyyden Haaga-Helian ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Kurssit

 • Methodology (Helsingin yliopisto, ICE Master’s Programme, syyslukukausi 2019)
 • Uskonnollinen viestintä ja uskonnot viestimissä (yhteiskurssi toisen opettajan kanssa, Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, kevätlukukausi 2019)
 • Media and Religion in Conflict Circumstances (Helsingin yliopisto, ICE Master’s Programme, syyslukukausi 2018)
 • Uskontotieteen graduseminaari (Helsingin yliopisto, uskontotiede, lukuvuosi 2018-2019)
 • Uskontoperinteet tutkimuksen kohteena (Helsingin yliopisto, uskontotiede, kevätlukukausi 2018)
 • Uskontososiologisia näkökulmia islamiin Euroopassa (Työväen Akatemia, kevätlukukausi 2018)
 • Maailman uskontoperinteet (Helsingin yliopisto, uskontotiede, syyslukukausi 2017)
 • Maailman uskontoperinteet (Helsingin yliopisto, uskontotiede, kevätlukukausi 2017)
 • Uskontososiologia (Työväen Akatemia, syyslukukausi 2016)
 • Uskonto ja islam Euroopassa (Työväen Akatemia, syyslukukausi 2016)
 • Islam Euroopassa -verkkokurssi (Avoin yliopisto, Helsinki, kesä 2016)
 • Yhteiskuntatieteiden valmennuskurssi (Työväen Akatemia, kevätlukukausi 2016)
 • Uskontotieteen valmennuskurssi (Työväen Akatemia, kevätlukukausi 2016)
 • Uskontososiologia (Työväen Akatemia, kevätlukukausi 2016)
 • Uskontotiede ja islam Euroopassa (Työväen Akatemia, syyslukukausi 2015)
 • Katsaus islamiin ja identiteettikysymyksiin Euroopassa (Helsingin seudun kesäyliopisto, kevät/kesä 2015)
 • Yhteiskuntatieteiden valmennuskurssi (Työväen Akatemia, kevätlukukausi 2015)
 • Uskontotieteen valmennuskurssi (Työväen Akatemia, kevätlukukausi 2015)
 • Uskontotiede ja islam Euroopassa (Työväen Akatemia, kevätlukukausi 2015)
 • Uskontotiede ja islam Euroopassa (Työväen Akatemia, kevätlukukausi 2014)
 • Maailman kulttuurien laitoksen työelämäkurssi (Helsingin yliopisto, maailman kulttuurien laitos, kevätlukukausi 2014)
 • Syventävät työelämään orientoivat opinnot (Helsingin yliopisto, uskontotiede, syyslukukausi 2013)
 • Näkökulmia islamiin Euroopassa (Helsingin yliopisto, uskontotiede, syyslukukausi 2013)
 • Politiikka, lainsäädäntö ja islam Euroopassa (Helsingin yliopisto, uskontotiede, kevätlukukausi 2013)
 • Islam Euroopassa -lukupiiri (Helsingin yliopisto, uskontotiede, syyslukukausi 2010)
 • Islam Euroopassa. Yhdistetty luento- ja verkkokurssi (Helsingin yliopisto, uskontotiede, kevätlukukausi 2010)
 • Islam Euroopassa -verkkolukupiiri (Helsingin yliopisto, uskontotiede, syyslukukausi 2008)
 • Työelämään orientoivat opinnot (Helsingin yliopisto, uskontotiede, syyslukukausi 2008)
 • Syventävät työelämään orientoivat opinnot (Helsingin yliopisto, uskontotiede, syyslukukausi 2008)
 • Uskonnot kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa (Avoin yliopisto, Helsinki, kevätlukukausi 2008)
 • Työelämään orientoivat opinnot (Helsingin yliopisto, uskontotiede, syyslukukausi 2007)
 • Uskontotieteen peruskurssi (Työväen Akatemia, kevätlukukausi 2007)
 • Islamilainen kulttuuri – lukupiiri (Helsingin yliopisto, uskontotiede, kevätlukukausi 2007)
 • Työelämään orientoivat opinnot (Helsingin yliopisto, uskontotiede, syyslukukausi 2006)
 • Uskontotieteen ajankohtaiset kysymykset (Helsingin yliopisto, uskontotiede, syyslukukausi 2005)
 • Islamin tuntemus työelämässä (Helsingin yliopisto, uskontotiede, syyslukukausi 2004)

Lisäksi toimin syksystä 2005 syksyyn 2008 yhteensä kolmen pro gradu -seminaarin assistenttina (Helsingin yliopisto, uskontotiede).

Opetukseen liittyvät suunnittelutehtävät

 • Uskontoperinteet tutkimuksen kohteena -verkkokurssin suunnittelija (Helsingin yliopisto, uskontotiede, tammikuu-maaliskuu 2020).
 • Maailman uskontoperinteet -verkkokurssin suunnittelija (Helsingin yliopisto, uskontotiede & Avoin yliopisto, Helsinki, toukokuu 2008 – tammikuu 2009).
 • Verkko-opetuksen suunnittelija (Helsingin yliopisto, uskontotiede, tammikuu – maaliskuu 2008).