Julkaisut

Artikkelit & kirjojen luvut (tieteelliset tekstit)

 • ”Suomalainen islam eurooppalaisessa kontekstissa.” Teemu Pauha & Johanna Konttori (toim.) 2022: Suomalaiset muslimit. Helsinki: Gaudeamus. (vertaisarvioitu)
 • Teemu Pauha & Johanna Konttori: ”Johdanto: Keitä ovat suomalaiset muslimit?”. Teemu Pauha & Johanna Konttori (toim.) 2022: Suomalaiset muslimit. Helsinki: Gaudeamus. (vertaisarvioitu)
 • ”Nicolas Sarkozy ja ranskalaisen islamin rajat. Diskurssihistoriallinen analyysi.” Titus Hjelm (toim.) 2021: Uskonto, kieli ja yhteiskunta. Johdatus diskursiiviseen uskonnontutkimukseen. Tietolipas 270. Helsinki: SKS. (vertaisarvioitu)
 • Johanna Konttori & Teemu Pauha: ”Finland”. Egdūnas Račius, Stephanie Müssig, Samim Akgönül, Ahmet Alibašić, Jørgen S. Nielsen, Oliver Scharbrodt (eds.) 2021: Yearbook of Muslims in Europe, Volume 12. Leiden: Brill.
 • ”Huivista burkiniin. Katsaus eduskunnan dokumentteihin 2000-luvulla.” Teologinen Aikakauskirja 3/2020 (125. vuosikerta).
 • Tuula Sakaranaho, Timo Aarrevaara & Johanna Konttori: ”Introduction: Setting the Stage.” Tuula Sakaranaho, Timo Aarrevaara & Johanna Konttori (eds.) 2020: The Challenges of Religious Literacy. The Case of Finland. Springer Briefs in Religious Studies. Springer. Open access. (vertaisarvioitu)
 • Teemu Pauha & Johanna Konttori: ”“There Is Freedom of Religion in Finland, But…” The Helsinki Mosque Debate.” Tuula Sakaranaho, Timo Aarrevaara & Johanna Konttori (eds.) 2020: The Challenges of Religious Literacy. The Case of Finland. Springer Briefs in Religious Studies. Springer. Open access. (vertaisarvioitu)
 • Timo Aarrevaara, Tuula Sakaranaho & Johanna Konttori: ”Conclusions: Religious Literacy Promotes Absorptive Capacity, Inclusion and Reflexivity in Society.” Tuula Sakaranaho, Timo Aarrevaara & Johanna Konttori (eds.) 2020: The Challenges of Religious Literacy. The Case of Finland. Springer Briefs in Religious Studies. Springer. Open access. (vertaisarvioitu)
 • Tuula Sakaranaho & Johanna Konttori: ”Mitä ovat maailmanuskonnot?” Heikki Pesonen & Tuula Sakaranaho (toim.) 2020: Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia. Helsinki: Gaudeamus (vertaisarvioitu).
 • Teemu Pauha & Johanna Konttori: ”Muuttoliike ja ylirajainen uskonto.” Heikki Pesonen & Tuula Sakaranaho (toim.) 2020: Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia. Helsinki: Gaudeamus (vertaisarvioitu).
 • Johanna Konttori & Teemu Pauha: ”Finland”. Oliver Scharbrodt, Samim Akgönül, Ahmet Alibašić, Jørgen S. Nielsen and Egdunas Racius (eds.) 2020: Yearbook of Muslims in Europe, Volume 11. Leiden: Brill.
 • ”Uskontolukutaito tutkimuksen kohteena. Diskursiivinen näkökulma.” Uskonnontutkija 8:1 (2019) (vertaisarvioitu).
 • ”Uskontolukutaito ja suomalainen uskonnontutkimus.” Uskonnontutkija 7:2 (2018).
 • Teemu Pauha & Johanna Konttori: ”Finland”. Oliver Scharbrodt, Samim Akgönül, Ahmet Alibašić, Jørgen S. Nielsen and Egdunas Racius (eds.) 2018: Yearbook of Muslims in Europe, Volume 10. Leiden: Brill.
 • ”Islamin näkyvin symboli? Musliminaisten moninaiset huivit.” Alexandra Bergholm & Riku Hämäläinen (toim.) 2018: Katse pyhään. Näkökulmia uskonnon aineellisuuteen. Helsinki: Partuuna.
 • ”Uskonto, nationalismi ja kansallinen identiteetti”. Kimmo Ketola, Tuomas Martikainen & Teemu Taira (toim.) 2018: Uskontososiologia. Turku: Eetos (vertaisarvioitu).
 • Laïcité and the Challenge of Diversity in 21st Century France.” Riku Hämäläinen, Heikki Pesonen & Terhi Utriainen (eds.) 2016: Helsinki Study of Religions. A Reader. Uskontotiede 17. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotiede.
 • ”Monikulttuurisuus, uskonto ja koulu Ranskassa.” Riku Hämäläinen & Heikki Pesonen (toim.) 2015: Kohtaamisia. Kirjoituksia uskonnosta, arjesta ja monikulttuurisuudesta. Uskontotiede 16. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotiede.
 • ”Negotiating Republican Islam. The Conseil français du culte musulman and the Debates on Headscarves and Full Veils.” Journal of Religion in Europe 8:1 (2015) (vertaisarvioitu).
 • ”Musliminaisten pukeutumisen hallintaa 2000-luvun Ranskassa”. Tuomas Martikainen & Marja Tiilikainen (toim.) 2013: Islam, hallinta ja turvallisuus. Turku: Eetos (vertaisarvioitu).

Toimitetut tieteelliset kirjat

 • Teemu Pauha & Johanna Konttori (toim.) 2022: Suomalaiset muslimit. Helsinki: Gaudeamus. (vertaisarvioitu)
 • Tuula Sakaranaho, Timo Aarrevaara & Johanna Konttori (eds.) 2020: The Challenges of Religious Literacy. The Case of Finland. Springer Briefs in Religious Studies. Springer. Open access. (vertaisarvioitu)

Monografiat

 • Aini Linjakumpu, Tuula Sakaranaho, Johanna Konttori, Inkeri Rissanen, Ruth Illman, Martin Ubani & Marja Tiilikainen 2023: Uskontolukutaito suomalaisessa yhteiskunnassa. Helsinki: Gaudeamus.
 • Johanna Konttori 2015: Monsieur, näkemyksemme eivät ole samalta planeetalta! Poliittisen ja yhteiskunnallisen eliitin tulkintoja islamista ja kansallisesta identiteetistä musliminaisten pukeutumisesta käydyissä keskusteluissa 2000-luvun Ranskassa. Uskontotiede 15. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotiede.

Kirja-arvostelut & konferenssiraportit

 • ”Hashas, Mohammed, de Ruiter, Jan Jaap & Vinding, Niels Valdemar (eds.) (2018)
  Imams in Western Europe: developments, transformations, and institutional
  challenges, Amsterdam: Amsterdam University Press. 438 pp.” Book Review. Nordic Journal of Migration Research 10:1 (2020), 134-136.
 • ”Unveiling the French Republic: National Identity, Secularism, and  Islam in Contemporary France, written by Per-Erik Nilsson.” Journal of Religion in Europe 12:1 (2019).
 • ”Anabel Inge. The Making of a Salafi Muslim Woman: Paths to Conversion.” Teologinen Aikakauskirja 2/2019.
 • ”Moninainen islam.” Joonas Maristo & Andrei Sergejeff (toim.) 2015: Aikamme monta islamia. Uskonnontutkija 1/2017.
 • ”Renata Pepicelli, Islamin huntu & Eva Brems (ed.), The Experiences of Face Veil Wearers in Europe and the Law.” Teologinen Aikakauskirja 2/2015.
 • ”Monien merkitysten huivi”. Renata Pepicelli 2014: Isla­min huntu. Suom. Lena Tal­vio. Uskonnontutkija 2/2014.
 • ”Oppiainerajat ylittävää ajatustenvaihtoa Puolassa – Europe at the Edge of Pluralism –konferenssi”. Uskonnontutkija 2/2013.
 • ”Eurooppalainen paradoksi”. Peter Cumper & Tom Lewis (eds.): Religion, Rights and Secular Society. European Perspectives. Uskonnontutkija 1/2013.
 • Göran Larsson (ed.): Islam in the Nordic and Baltic Countries. Temenos Volume 46 No. 1 (2010).
 • ”Uskonnon ja valtion suhteesta”. Guy Haarscher: Tunnustuksettomuus. Uskonnontutkija 1/07.

Populaarimmat artikkelit & tekstit

 • Johanna Konttori & Teemu Pauha: ”Kuka puhuu islamin puolesta?” Teologia.fi, teema 2022/2: Katsomuslukutaito ja media
 • ”Suomalainen huntukysymys.” Politiikasta 9.11.2020.
 • Vastaus kysymykseen ”Saako käyttää muslimihuivia, jos ei ole muslimi?” Helsingin Sanomat, Lasten tiedekysymykset 1.5.2020.
 • ”Uusi verkkoportaali: Katsomukset.fi.” Synsygus – Suomen uskonnnopettajain liitto ry:n jäsentiedote 4/18.
 • ”Huivilla vai ilman? Musliminaiset urheilukilpailuissa” Teologia.fi, teema 2018/2.
 • ”Tenniksen ja uskonnon risteymiä.” Uskonnontutkija 6:2 (2017).
 • Kuinkas sitten kävikään!” Suomen Uskontotieteellisen Seuran verkkoantologia teemalla Miten minusta tuli uskontotieteen tohtori?. 18.10.2017.
 • ”Lectio praecursoria. Monsieur, näkemyksemme eivät ole samalta planeetalta!” Uskonnontutkija 1-2/2015.
 • ”Diskursiivisesta vallankäytöstä ranskalaisessa kasvohuntukeskustelussa.” Etsijä 1/2015.
 • ”Voiko ranskalainen verhoutua huiviin?” Teologia.fi teema 2012/3.
 • ”Huivi koulussa – painostusta vai ilmaisunvapautta?” Synsygus 04/2007

Tutkimusperustaiset blogitekstit

Sanastotekstit

Suomennokset

 • Oliver Scharbrodt 2015: Islamin julkista kuvaa muokkaamassa: Irlannin shiialaiset ”maltillisina” muslimeina. Kääntänyt englannista Johanna Konttori. Oikoluku: Heikki Pesonen. Riku Hämäläinen & Heikki Pesonen (toim.): Kohtaamisia. Kirjoituksia uskonnosta, arjesta ja monikulttuurisuudesta. Uskontotiede 16. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotiede.
 • Yafa Shanneik 2015: Kääntyminen ja uskonnollinen habitus: irlantilaiset islamiin kääntyneet ennen kelttiläisen tiikerin kautta. Kääntänyt englannista Johanna Konttori. Oikoluku: Heikki Pesonen. Riku Hämäläinen & Heikki Pesonen (toim.): Kohtaamisia. Kirjoituksia uskonnosta, arjesta ja monikulttuurisuudesta. Uskontotiede 16. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotiede.
 • Jonas Otterbeck 2015: Maskuliinisuus ja islamilainen popmusiikki. Kääntänyt englannista Johanna Konttori. Oikoluku: Heikki Pesonen. Riku Hämäläinen & Heikki Pesonen (toim.): Kohtaamisia. Kirjoituksia uskonnosta, arjesta ja monikulttuurisuudesta. Uskontotiede 16. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotiede.
 • Jenny Berglund 2015: Islamilainen (uskonnon)opetus Ruotsissa. Kääntänyt englannista Johanna Konttori. Oikoluku: Heikki Pesonen. Riku Hämäläinen & Heikki Pesonen (toim.): Kohtaamisia. Kirjoituksia uskonnosta, arjesta ja monikulttuurisuudesta. Uskontotiede 16. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotiede.
 • Samim Akgönül 2011: Onko Euroopassa muslimivähemmistö? Suomentaneet englannin ja ranskan kielistä Selmi Öztop ja Johanna Konttori. Tuomas Martikainen ja Tuula Sakaranaho (toim.): Mitä muslimit tarkoittavat? Keskustelua islamilaisista virtauksista Suomessa ja Euroopassa. Turku: Savukeidas Kustannus.